Artikkeleita digimaailmasta

Erilaisia artikkeleita, pohdintoja ja tekstejä mainonnasta, digitaalisista palveluista sekä kulttuurista, tekniikasta ja muista ajankohtaisista asioista. 

Jätä kommentti tai ota yhteyttä, jos haluat kuulla enemmän jostakin aiheesta!

Paperille piirretty idea taiteesta

Kaikki artikkelit

Pelitutkimus on monitieteellinen ja suhteellisen nuori tieteenala, mutta samalla siihen liittyyvaltavasti erilaisia käsitteitä, teorioita ja ilmiöitä, […]
Lapsi kuvaa puhelimella kukkaa.
Henkilötieto (Personal Information, PI) terminä pitää sisällään kaikkia tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa. Tietoa voi […]
Lapset pelaavat puhelimella, mobiilipeli on yksi leikkimisen muoto.
Mobiilipeli on puhelimella tai tabletilla pelattava digitaalinen peli. Nykyään mobiilipeleihin voidaan yhdistää erilaisia teknologioita, kuten Virtual […]
Asiakastyytyväisyyttä voidaan arvioida monella eri tapaa. Virroilla on kaupoissa käytössä hymynaama-painikkeet.
Palvelumuotoilu on prosessi, jossa suunnittelijat luovat kestäviä ratkaisuja ja optimaalisia kokemuksia sekä asiakkaille että kaikille mukana […]
Koira tietokoneen vieressä.
Tietojärjestelmistä on vain muutaman vuosikymmenen sisällä muodostunut yksi liiketoiminnan perusteista (Lenter ym., 1997). Tähän on osaltaan […]
Muistutuksia puhelimessa.
Teknologian kehityksestä ja digitaalisesta muutoksesta on paljon hyötyä usealla eri toimialalla, mutta toisaalta niillä on myös […]
Lightroom tietokoneessa.
Tässä artikkelissa esittelen pikaisesti Adoben tarjoaman Lightroom-nimisen kuvankäsittelysovelluksen käyttöä. Tästä artikkelista voi olla sinulle hyötyä, jos […]
Naisia rannalla puhelimet kädessä.
Verkkoaktivismi määritellään tutkijoiden Victor Pickardin ja Guobin Yangin (2017) teoksessa: ”Media Activism in the Digital Age” […]
Urheilu ja media ovat tiukasti sidoksissa toisiinsa sekä tunnetalouteen.
Digitalisaation myötä urheilu ja sen seuraaminen on vallannut uudenlaisen alueen median piirissä. Tänä päivänä mediaa käyttävä […]
Sosiaalisen median verkostot ovat vain klikkauksen päässä.
Digitaalinen kulttuuri on verrattain uusi tieteenala, joka tutkii ihmisten tapoja käsitellä ja ymmärtää digitaalista teknologiaa sisältöineen […]